דווח

  • דיג לא חוקי
  • דיג/מכירה של מינים מוגנים
  • דיג בשמורה
  • צבים/יונקים ימיים פגועים
  • רשת רפאים - נטושה
  • פסולת ימית
  • זיהום ים
  • מינים פולשים
  • מפת דיווחים