דווח

map
  • הדיווח נקלט במערכת
  • הדיווח הועבר לגורם מטפל
  • דווח טופל