אודות ״החצי הכחול של ישראל״

 הפרויקט, בהובלת החברה להגנת הטבע, חותר למימוש החזון של ים תיכון בריא, שבו מערכת אקולוגית מאוזנת, השומרת על בתי הגידול הייחודיים והמאפיינים, ועל מבנה מארג המזון, בדגש על שמירת האוכלוסיות של הטורפים במערכת.

הפרויקט מקדם את הכרזת 20% משטח  המים הריבוניים כשמורות טבע ימיות, בהתאם לתכנית האב של רשות הטבע והגנים, כשמורות גדולות, עמוקות, ללא דיג ושימושים פוגעניים ובניהול ופיקוח של רט"ג
עד כה סייענו לאישור תכנית המתאר להרחבה (החלקית) של שמורת הטבע הימית ראש הנקרה

הפרויקט (בשמו הקודם – דגים באחריות) הוביל לקידום רפורמה מקיפה בניהול הדיג בים התיכון, ששיאו תקנות דיג חדשות, סגירת שליש מהים התיכון לדיג מכמורת, והקמת יחידת אכיפה ימית ברשות הטבע והגנים
אנו ממשיכים לפעול להשלים את רפורמת הדיג, ובעיקר את השגת מתווה לפיצוי דייגי המכמורת וביטול שיטת דיג הרסנית זו בישראל, ולהכרזת דגים המצויים בסכנת הכחדה כערכי טבע מוגנים.

קישור לאתר www.mafish.org.il